x

Wacht...

Blijf op de hoogte van al onze nieuwe job opportuniteiten!

x

Welkom in mijn team!

Jouw profiel is exact wat wij zoeken, aarzel niet en stuur nu jouw gegevens door via het formulier!

Solliciteer »

Disclaimer

De informatie en het woningaanbod op deze website wordt door Twin Properties met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie is echter vrijblijvend, zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Twin Properties berusten bij Twin Properties. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Twin Properties de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken voor commercieel gebruik. Op de foto’s berusten auteursrechten en deze mogen niet gereproduceerd worden zonder toestemming van de auteur.

Via onze website kunt u onder meer reageren op vacatures en informatieaanvragen indienen. Indien u van deze gelegenheid gebruik maakt, worden uw relevante persoongegevens door Twin Properties geregistreerd. Twin Properties gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld en wij houden rekening met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De rendementsprognoses zijn enkel en alleen ter algemene informatie. De informatie op deze web site is afkomstig van externe bronnen die als objectief aanschouwd worden maar waarbij géén garantie gegeven wordt omtrent hun juistheid. Deze bronnen omvatten overheidsinstanties, agentschappen, onafhankelijke onderzoeksbureaus, etc. Twin Properties biedt geen garantie dat de informatie volledig correct is. Elke geïnteresseerde dient voor zichzelf de juistheid van de informatie te verifiëren. Twin Properties sluit alle mogelijkheden van garanties, condities en verbintenissen uit die uit deze web site zouden kunnen voortvloeien alsook biedt het géén enkele garantie op winst of bescherming tegen mogelijke verliezen op korte of lange termijn. Deze site alsook ander infomateriaal,rendementsprognoses, brochures, flyers, folders zijn gebasseerd op cijfers uit het verleden die géén garantie bieden voor de toekomst. Visualisaties, folders, verkoopsplannen, websites, van de voorgestelde projecten zijn niet bindend. Enkel plannen en teksten vermeld in akte hebben bindend karakter.

© 2016 Twin Properties Oostduinkerke